MOJE VZDELANIE

september 2014 – magisterské štúdium

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Fyzioterapia

štúdium pre titul Mgr. prebieha

 

september 2010 – máj 2013

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Fyzioterapia

bakalár “Bc.”

 

september 1995 - jún 2000

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava

Chémia – biochémia, titul v odbore jadrová chémia

magister “Mgr.”

 

september 1991 - jún 1995

Gymnázium Hubeného, Bratislava

Športová príprava - basketbal

Maturita

MOJE KURZY A TRÉNINGY

 • 2002 Postgraduálny kurz v hydrometeorológii, Tel Aviv, Mashaw
 • 2003 Hodnotenie rizika nebezpečných látok, ETC, Ivánka pri Dunaji
 • 2003 model znečistenia Dunaja a jeho šírenia, Inšpekcia životného prostredia SR, Bratislava
 • 2004 EUSES (The European Union System for the Evaluation of Substances) Water pollution models and risk assessment of pesticides, National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, Nederland
 • 2012 odborná spôsobilosť Životného prostredia SR v sekcii ochrany krajiny a prírody, vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva
 • 2013 kurz liečby idiopatickej skoliózy metódou aktívnej segmentálnej centrácie, Praha, Švejcar
 • 014 kurz Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa (DNS) level “A”, Banská Bystrica, + test s certifikátom
 • 2014 kurz Aplikovanej kineziológie, Odolov, Švejcar
 • 2014 kurz liečby idiopatickej skolózy, Skryje u Rakovníka, Švejcar
 • 2014 kurz Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa (DNS) level “B”, Banská Bystrica, + test s certifikátom
 • 2015 kurz Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa (DNS) level “C”, Žilina + test s certifikátom
 • 2015 Myofasciálne techniky 1, Uherské Hradište, ČR
 • 2015 Liečba idiopatickej skoliózy, Iveta Pallová, Dobřichovice, ČR
 • 2015 Kurz Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa (DNS) level “D”, Praha, ČR + test (CERTIFIKOVANÝ DNS TERAPEUT)
 • 2016 Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia, NTC Bratislava, Mgr. Petr Bitnar, Motol Praha
 • 2016 Hlboký stabilizačný systém chrbtice, NTC Bratislava, Mgr. Petr Bitnar, Motol Praha
 • Terapeutický koncept Bazální posturální programy podľa Jarmily Čápovej 2017
 • NLP Practitioner a Nlp Master, Nlp Centrum Slovensko, MUDr. Eva Belešová, Bratislava 2016 - 2018
 • Certifikovaný kurz fyzioterapeutov "v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžišové", Vyškov, Hana Volejníková, 1/2017 – 4/2018
 • Výcvik kraniosakrální osteopatie u Radka Neškrabala, Praha 2/2019 – 8/2020
 • Vzdelávanie Mattew Appleton, Radek Neškrabal, NLP techniky 2021
 • Nervový system – kraniosakrálna terapia u Radka Neškrabala – Praha jún 2021
 • Kurz Láskou lůno léčiti – Gabriela Tuatti dvojmesačný kurz júl 2021
 • Kurz Fytoterapie – škola Remas, bylinkárka Anna Kopáčová z Vrbového, júl 2021

MOJA PRAX

2018 - doteraz fyzioterapeut - Fyziocentrum Miroslavy Jonášovej

2017 fyzioterapeut - Fyziocentrum s.r.o.

2017 fyzioterapeut - Physiomedical Bratislava

2015 - 2017 fyzioterapeut - Revitalis Bratislava

2015 fyzioterapeut - Fyzioklinik Bratislava

2013 - 2014 Dobrovoľná prax - Denné rehabilitačné centrum pre deti Stamina